Styret

Styret består av følgende medlemmer:

Leder: Olaf Dietzler

Nestleder: Tron Lunde

Kasserer: Ann-Katrin Toresen

Konkurranseansvarlig: Harald K. Andersen (bilder@lier-fotoklubb.org)

Sekretær: Ole Holsæter